Palosuojelun edistämissäätiö

Palosuojelun edistämissäätiön tarkoituksena on edistää palosuojelun kehittämistä maassamme tukemalla sitä edistäviä toimintoja, erikoisesti huolehtien alan julkaisutoiminnasta.

Palosuojelun edistämissäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää palosuojelun kehittämistä maassamme tukemalla sitä edistäviä toimintoja, erikoisesti huolehtien alan julkaisutoiminnasta. Palosuojelun edistämissäätiö on perustettu 1949.

Säätiön hallitukseen kuuluvat toimikaudella 2023–2025 puheenjohtaja Olli-Pekka Ojanen (pj.), Ari Keijonen (varapj.), Kari Kallonen, Nina Piela-Tallberg, Iivari Kalliomäki, Miikka Viitala, Hannu MurtokareMinna Karhunen ja Antti Määttänen.

Säätiön työvaliokuntaan kuuluvat Olli-Pekka Ojanen, Ari Keijonen, Kari Kallonen ja Iivari Kalliomäki. Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sekä työvaliokunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii Marko Hasari.

Kuvassa Palosuojelun edistämissäätiön toimikauden 2023–25 hallituksen jäsenet ja asiamies. Vasemmalta Kari Kallonen, Nina Piela-Tallberg, Iivari Kalliomäki, Ari Keijonen (varapj.), Olli-Pekka Ojanen (pj.), Miikka Viitala, Marko Hasari (asiamies) ja Hannu Murtokare. Kuvasta puuttuvat Minna Karhunen ja Antti Määttänen. Kuva: Kimmo Kaisto.