Tag Archives: Opinnäyte

Pelastustoimi siirtymässä yhä vahvemmin tiedolla johtamiseen

Johannes Ketolan YAMK-opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa perusteltu ehdotus siitä, miten pelastustoimen valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut tulisi järjestää. Palosuojelun edistämissäätiön apuraha auttoi työn toteuttamisessa.

Ensivasteyksikkö lyhentää potilaan tavoittamisviivettä

Lääkintäesimies Jukka Innanen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta tutki ensivasteyksiköiden merkitystä tavoittamisviiveen pienentämisessä ensihoidon kehittämisen ja johtamisen opintoihin liittyneessä opinnäytetyössä.

Läpiviennit riski sairaalarakennusten paloturvallisuudessa

Sairaalarakennusten yleisiä haasteita ovat saneerauksen tai rakentamisen jälkeiset tekniikkaläpiviennit. Opinnäytetyössä kartoitettiin hoitolaitosten paloturvallisuutta.